Ary tagtasy birleşdirilen mermer

Gysga düşündiriş:

Alýumin bal ary paneli + birleşdirilen mermer paneli, alýumin bal ary paneli we birleşdirilen mermer paneli.

Alýumin bal ary paneli, ýeňil ýylylyk izolýasiýasy, ýangynyň öňüni almak we ýer titremesine garşylykly ýeňil, ýokary güýçli gurluşyk materialydyr.Birleşdirilen mermer örtük mermer bölejikleri we sintetiki rezin bilen garylan bezeg materialydyr.Diňe mermeriň tebigy gözelligi bilen çäklenmän, sintetik materiallaryň çydamlylygy we aňsat hyzmaty hem bar.Alýumin bal ary panellerini birleşdirilen mermer paneller bilen birleşdirip, ikisiniň artykmaçlyklaryny durmuşa geçirip bolar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

“HONEYCOMB BOARD COMPOSITE MARBLE”

Alýumin bal ary paneli + birleşdirilen mermer paneli, alýumin bal ary paneli we birleşdirilen mermer paneli.

Alýumin bal ary paneli, ýeňil ýylylyk izolýasiýasy, ýangynyň öňüni almak we ýer titremesine garşylykly ýeňil, ýokary güýçli gurluşyk materialydyr.Birleşdirilen mermer örtük mermer bölejikleri we sintetiki rezin bilen garylan bezeg materialydyr.Diňe mermeriň tebigy gözelligi bilen çäklenmän, sintetik materiallaryň çydamlylygy we aňsat hyzmaty hem bar.Alýumin bal ary panellerini birleşdirilen mermer paneller bilen birleşdirip, ikisiniň artykmaçlyklaryny durmuşa geçirip bolar.

Alýumin bal ary panelleri gurluş güýjüni we ýylylyk izolýasiýasyny üpjün edýär, bu önümi has güýçli, çydamly we energiýa tygşytlaýar.Kompozit mermer örtük önüme asylly mermer gurluşyny we ajaýyp görnüşini goşýar, ony gurluşyk bezeg materiallary hökmünde ulanmak üçin has amatly edýär.Bu önüm daşky diwar bezegi, içki diwar bezegi, mebel önümçiligi we ş.m. ýaly binagärlik bezegi pudagynda giňden ulanylyp bilner, diňe bir owadan görnüşe eýe bolman, eýsem binalaryň güýç we ot talaplaryna laýyk gelýän ajaýyp öndürijiligi hem bar. goramak.Garşylyk, ýylylyk izolýasiýasy, şok garşylygy.Mundan başga-da, alýumin bal ary panelleri we birleşdirilen mermer paneller gaýtadan ulanylýan materiallar bolup, bu önümi ekologiýa taýdan arassa edýär.

“HONEYCOMB BOARD COMPOSITE MARBLE”
“HONEYCOMB BOARD COMPOSITE MARBLE”

Alýumin bal ary paneliniň + birleşdirilen mermer paneliniň umumy aýratynlyklary aşakdakylar:

Galyňlygy: adatça 6mm-40mm aralygynda, zerurlyklara görä düzülip bilner.

Mermer paneliň galyňlygy: adatça 3mm bilen 6mm aralygynda, talaplara görä sazlanyp bilner.

Alýumin bal arynyň öýjügi: adatça 6mm bilen 20mm aralygynda;aperturanyň ululygy we dykyzlygy zerurlyklara görä düzülip bilner.

Bu önümiň meşhur aýratynlyklary aşakdakylar:

Galyňlygy: köplenç 10mm bilen 25mm aralygynda, bu spesifikasiýa diapazony binagärlik bezeg zerurlyklarynyň köpüsine laýyk gelýär.

Mermer örtük bölejikleriniň ululygy: Adaty bölejikleriň ululygy 2mm bilen 3mm arasynda.

Alýumin bal arynyň öýjügi: umumy dykyzlyk bahasy 10mm bilen 20mm arasynda.

Gaplamak


  • Öňki:
  • Indiki: